Moja korpa

Nemate artikala u Vašoj korpi.

TOSHIBA „NO MATTER WHAT GUARANTEE“

Uslovi iz No Matter What Garancije se ne odnose na sve modele iz osnovne ponude Toshiba laptopova na našem sajtu. U opisu svakog Toshiba laptopa koji je izuzet iz ove akcije, nalazi se informacija o tome da model ne podleže No Matter What garanciji.
Dalji tekst u celosti prenosimo sa www.nomatterwhatguarantee.com (Toshiba Europe GMBH) u cilju informisanja kupaca o uslovima i značenju No Matter What Garancije.

TOSHIBA „NO MATTER WHAT GUARANTEE“

ODREDBE I USLOVI ZA „NO MATTER WHAT GUARANTEE“ PROMOTIVNU PONUDU

Toshiba vam nudi besplatnu popravku u slučaju slučajnog oštećenja, zamenu TOSHIBA laptop računara, tablet računara ili televizora u slučaju krađe, a za Toshiba laptop/tablet računare u ponudi je i usluga spasavanja podataka u slučaju defektivnog uređaja za skladištenje, u skladu sa donjim odredbama i uslovima.

Ponuda važi  do 31. marta 2014. i otvorena je za kupce u Srbiji.
TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor mora da bude kupljen u  gore navedenoj zemlji.

Neće biti moguće registrovati TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor kupljen nakon 31.marta 2014. i ti uređaji neće učestvovati u promotivnoj ponudi.
Da biste učestvovali, potrebno je da se registrujete za ovu promotivnu ponudu na dolenavedenoj Veb lokaciji www.nomatterwhatguarantee.com . Registracije treba izvršiti u roku od četrnaest dana od datuma kupovine.

Možete samo jednom da registrujete TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor. Više registracija nije moguće.

Međutim, registracije mogu da pokriju kupovinu više TOSHIBA laptop računara, tablet računara ili televizora i može se podnositi više zahteva.

1. Registracija

Prijavite se na https://www.nomatterwhatguarantee.com u roku od 14 dana od kupovine i registrujte se za promotivnu ponudu. Imajte u vidu da će registracija za NMWG automatski

obuhvatiti registraciju za standardnu garanciju. Ta registracija za standardnu garanciju takođe je besplatna. Registrujte TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor za promotivnu ponudu na lokaciji www.nomatterwhatguarantee.com popunjavanjem obrasca za registraciju na mreži. U obrascu treba popuniti sve stavke. Kada završite registraciju, dobićete e-poruku sa potvrdom od pošiljaoca no-reply@toshiba-teg.com koja potvrđuje registraciju i šalje registracioni broj koji morate da sačuvate za buduću korespondenciju i/ili zahteve.
Svi zahtevi bez važećeg registracionog broja za promotivnu ponudu biće odbijeni.
Sve registracije moraju biti primljene najkasnije do 15. marta 2014, a prijave u vezi sa promotivnom ponudom najkasnije do 31. marta 2014.

Imajte u vidu da novi TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor treba da registrujete na mreži u roku od 14 dana od kupovine na https://www.nomatterwhatguarantee.com.

2. Definicija

Obuhvaćeni uređaj: Svaki TOSHIBA laptop računar, tablet računar ili televizor kupljen između 16. aprila i 31. marta  2014. u zemlji koja učestvuje i registrovan u roku od 14 dana od datuma kupovine. Obnovljeni, promenjeni i/ili iznajmljeni TOSHIBA laptop računari ne mogu učestvovati u ovoj promotivnoj ponudi.

 

Slučajno oštećenje:
Svako uništavanje ili oštećenje obuhvaćenog uređaja koje ima negativan uticaj na njegovo funkcionisanje i potiče od iznenadnog događaja iz spoljašnjosti, osim izuzetaka navedenih u odredbama i uslovima.

Krađa:
Svaka krađa koju je potvrdila policija sa dokumentovanim upadom ili jasnim znacima nasilja, osim izuzetaka navedenih u odredbama i uslovima.
Spasavanje podataka
:
Obuhvata procenu mogućnosti spasavanja podataka i, ako je to moguće, spasavanje uskladištenih podataka i njihovo čuvanje na novom uređaju za skladištenje koji će vam biti isporučen.

Zamena:
Zamena uređajem identičnog modela i serije ekvivalentnim obuhvaćenom uređaju (ili ako ovaj uređaj nije više dostupan, novim ekvivalentnim uređajem koji poseduje iste funkcije i karakteristike (izuzev dizajna, boje, veličine i težine što je bliže moguće oštećenom uređaju)). Vrednost uređaja za zamenu ne sme da premaši ukupnu vrednost novog obuhvaćenog uređaja.

3. Ograničenje

Ova promotivna ponuda ograničena je na jednu prijavu godišnje po obuhvaćenom uređaju. To znači da možete da prijavite slučajno oštećenje (podrazumeva spasavanje podataka ako je obuhvaćen čvrsti disk), krađu ili spasavanje podataka pod uslovima navedenim u odredbama i uslovima.

Cena zamene ili popravke ne može da premaši ukupnu vrednost originalnog uređaja. Promocija je ograničena na 100 uređaja koji se nalaze na jednoj lokaciji po incidentu.

Promocija nije ograničena, ali prijave će se primati za jednu ili više kupovina ili se može podneti više prijava, pod uslovom da je izvršena ispravna registracija. Promotivna ponuda ne utiče na ustavna prava.

Toshiba ne garantuje da vaša upotreba ili pristup Veb lokaciji za registraciju neće biti prekinuti zbog neke greške ili virusa, niti će ona ili njeni vlasnici licenci biti odgovorni za oštećenja do kojih je doveo zlonamerni softver koji može da ošteti ili zarazi laptop ili drugu opremu kao rezultat vaše upotrebe ili pregledanja ove Veb lokacije.

TOSHIBA laptop računari, tablet računari ili televizori u sklopu dobrovoljnog programa zamene nisu uključeni u ovu promotivnu ponudu. TOSHIBA laptop računari, tablet računari ili televizori koji su izloženi opozivu kvalifikuju se za promotivnu ponudu samo ako je do neispravnosti došlo pre tog opoziva.

4. Prijave

Ako je TOSHIBA laptop računar uspešno registrovan u roku od 14 dana nakon kupovine i bude ukraden, slučajno oštećen ili se javi potreba za spasavanjem podataka u roku od jedne godine od datuma kupovine, obratite posebnu pažnju na sledeće stavke:

ZA SLUČAJNO OŠTEĆENJE:

U slučaju slučajnih oštećenja morate da obavite sledeće:

U obavezi ste da brzo preduzmete sve neophodne mere za ograničavanje opsega prijave i da zaštitite obuhvaćeni uređaj. Nemojte da pokušavate da sami popravite uređaj. Prijavite incident u roku od 72 časa i obezbedite potrebne dokumente za zahtev u roku od najviše 7 dana nakon incidenta najbližem Toshiba ovlašćenom servisu i ponesite originalni primerak fakture o kupovini, koja mora da sadrži broj modela i datum kupovine obuhvaćenog uređaja. Osoblje Toshiba ovlašćenog servisa će napraviti kopiju originalne fakture o kupovini. Izjava koja navodi tačan datum, vreme i okolnosti incidenta, kao i reference obuhvaćenog uređaja (serija TOSHIBA laptop računara, tablet računara ili televizora, broj modela, serijski broj i registracioni broj za promotivnu ponudu), kao i vaše kontakt informacije.

Toshiba zadržava pravo da traži sve dodatne dokumente koje smatra neophodnim za procenu razloga zahteva za popravku.

Izjavu morate da date vi. Dokumente i oštećeni laptop računar, tablet računar ili televizor neophodno je doneti ili poslati najbližem Toshiba ovlašćenom servisu.

ZA KRAĐU:

U slučaju krađe morate da obavite sledeće:

U roku od 48 časova prijavite slučaj kompetentnim nadležnim organima u policiji. Podnošenje prijave mora da sadrži okolnosti krađe obuhvaćenog uređaja, kao i njegove reference (serijski broj). Pored toga, prijava mora da kvalifikuje gubitak obuhvaćenog uređaja kao slučaj „krađe“.

Prijavite krađu u roku od 72 časa i obezbedite potrebne dokumente za zahtev u roku od najviše 7 dana nakon incidenta nekom od Toshiba ovlašćenih servisa.

Originalni primerak fakture o kupovini obuhvaćenog uređaja, koja mora da sadrži broj modela i datum kupovine obuhvaćenog uređaja. Osoblje Toshiba ovlašćenog servisa će napraviti kopiju originalne fakture o kupovini.

Original ili kopiju podnete prijave.

Izjava u obliku koji obezbeđuje Toshiba i koja navodi tačan datum, vreme i okolnosti incidenta, kao i reference obuhvaćenog uređaja (porodica TOSHIBA laptop računara, broj modela, serijski broj i registracioni broj za promotivnu ponudu), kao i vaše kontakt informacije.

Izjava mora da obuhvati i informacije o tome da li je vaš uređaj osiguran od strane neke osiguravajuće kompanije i, ukoliko jeste, podatke o osiguravajućoj kompaniji i broj polise osiguranja uređaja. Preduzeće Toshiba zadržava pravo da proveri pojedinosti o nezgodi kod vaše osiguravajuće kompanije. U slučaju da uređaj nije osiguran, tu informaciju takođe morate navesti u izjavi.

U slučaju provalne krađe, izjavu o incidentu datu osiguravajućoj kući i fakturu za popravku lokacije na kojoj je obuhvaćeni uređaj ukraden. U slučaju krađe sa napadom ili nasiljem, medicinski certifikat ili izjavu svedoka.

Toshiba zadržava pravo da traži sve dodatne dokumente koje smatra neophodnim za procenu provere valjanosti prijave. Izjavu morate dati lično, a možete da je pošaljete faksom, e-poštom ili da je lično donesete u najbliži Toshiba ovlašćeni servis.

ZA SPASAVANJE PODATAKA:

U slučaju spasavanja podataka morate da obavite sledeće:

Uverite se da ste priložili medijum za spasavanje kad budete doneli ili poslali oštećeni proizvod preduzeću Toshiba jer je on neophodan za ponovnu instalaciju operativnog sistema i čuvanje spasenih podataka na novom čvrstom disku. Priložite originalnu fakturu za obuhvaćeni uređaj. Na fakturi mora da bude naveden broj modela obuhvaćenog uređaja i datum kupovine. Osoblje Toshiba ovlašćenog servisa će napraviti kopiju originalne fakture o kupovini.

Imajte na umu: Toshiba ili njeni dobavljači usluga ne garantuju spasavanje podataka.

Koristeći ponuđenu uslugu, ovlašćujete preduzeće Toshiba ili njegove dobavljače usluga da izvrše procenu vašeg čvrstog  diska kako bi se utvrdile priroda oštećenja i mogućnost spasavanja podataka. Na taj način će preduzeće Toshiba ili njegovi dobavljači usluga imati pristup podacima na čvrstom disku. Preduzeće Toshiba i njegovi dobavljači usluga veliku pažnju posvećuju poštovanju svih zakona za zaštitu podataka. Pored toga, Toshiba ili dobavljači usluga imaju izričitu obavezu da održavaju apsolutnu poverljivost bilo kojih vaših podataka kojima se pristupa u okviru ispunjavanja usluge spasavanja podataka. Podaci se neće koristiti u vlastite svrhe niti za svrhe nezavisnih preduzeća. Svi podaci kojima su Toshiba ili dobavljači usluga možda pristupali, uključujući kopije tih informacija, biće vraćeni ili uništeni u roku od deset kalendarskih dana nakon dovršenja usluge spasavanja podataka. Ukoliko zatražite uslugu spasavanja podataka, potvrđujete da su svi podaci na laptop računaru isključivo vaše zakonito vlasništvo.

Ako je spasavanje podataka moguće:

• Podaci će biti vraćeni u prethodno stanje i sačuvani na serverima preduzeća Toshiba ili njegovih dobavljača usluga, a vi ćete ih dobiti na novom uređaju za skladištenje. Imajte u vidu da će novi čvrsti disk biti pokriven do kraja garantnog roka za laptop računar ili tri meseca, koji god period je duži.

• Oštećeni čvrsti disk postaće vlasništvo preduzeća Toshiba i/ili će podaci na laptop računaru biti uništeni u skladu sa vrhunskim tehničkim standardom koji u potpunosti onemogućava vraćanje tih podataka.

• Kopija vraćenih podataka biće sačuvana na serveru preduzeća Toshiba ili njegovih dobavljača usluga deset kalendarskih dana nakon isporuke laptop računara sa novim čvrstim diskom. Ako preduzeće Toshiba ili njegov dobavljač usluga u tom periodu od vas ne dobije nikakvo obaveštenje, sačuvani podaci će biti izbrisani, neće se čuvati nikakve kopije i više neće biti dostupni.

Ako spasavanje podataka nije moguće i/ili bude neuspešno:

• Dobićete obaveštenje od preduzeća Toshiba ili njegovih dobavljača usluga. Od dana obaveštenja imaćete deset kalendarskih dana da zatražite oštećeni čvrsti disk. To možete da obavite tako što ćete se obratiti Toshiba centru za podršku preko lokalnog broja telefona. • U slučaju da ne pošaljete takvo obaveštenje, oštećeni čvrsti disk biće uništen u skladu sa vrhunskim tehničkim standardom koji u potpunosti onemogućava vraćanje tih podataka. Imajte na umu da nećete moći da tražite nadoknadu za vrednost uništenog čvrstog diska. 5. Izuzeci „No Matter What Guarantee“ promotivne ponude

• Promotivna ponuda nije otvorena za zaposlene u preduzeću Toshiba, ovlašćene ili neovlašćene

prodavce Toshiba proizvoda ili partnerske organizacije distribucionog kanala ili ovlašćene servise, njihove zaposlene, članove najuže porodice ili bilo koga ko je profesionalno vezan za ovu promotivnu ponudu.

• Kupovine obnovljenih ili promenjenih TOSHIBA laptop računara nisu uključene u promotivnu ponudu. Promotivna ponuda ne važi za Toshiba opcije, pribor ili proširene garancije kupljene sa obuhvaćenim uređajem. Promotivna ponuda važi samo za TOSHIBA laptop računare, tablet

računare i televizore kupljene tokom promotivnog perioda između 16. aprila i 30. septembra 2012.

• Svi događaji koji ne odgovaraju iznenadnom slučajnom kvaru obuhvaćenog uređaja, kao što je namerno oštećenje ili neovlašćena popravka.

• Neobjašnjeni gubici, nedostatak stavki ili nestanci. • Namerna greška sa vaše strane ili u okviru vaše odgovornosti, kao i od strane vaše porodice ili zaposlenih.

• Oštećenja za koja ne možete da obezbedite oštećeni uređaj, osim u slučaju požara.

• Oštećenja koja potiču od krađe ili pokušaja krađe obavljene bez provale ili nasilja.

• Krađa počinjena u vozilima.

• Krađa ili pokušaj krađe koju je počinila osoba koja nije treće lice ili osoba odgovorna za zaštitu ili nadgledanje lokacije na kojoj je obuhvaćeni uređaj ukraden.

• Oštećenja koja potiču od očigledne nepažnje ili nepravilnog korišćenja sa vaše strane.

• Oštećenja do kojih je došlo pre ili za vreme isporuke obuhvaćenog uređaja.

• Oštećenja do kojih su dovele neispravnosti ili loša izrada.

• Troškovi za održavanje, proveru, izmenu, poboljšanje ili razvoj obuhvaćenog uređaja.

• Habanje ili produženi efekat upotrebe obuhvaćenog uređaja; začepljenje, oksidacija, korozija ili

nagomilavanje rđe.

• Ogrebotine, prosipanja, mrlje ili korozija i, uopšteno, oštećenja spoljnih delova obuhvaćenog uređaja koja ne utiču na njegovo funkcionisanje.

• Oštećenja ograničena na baterije za napajanje, antene, kablove za napajanje ili kablove za povezivanje između uređaja i, uopšteno, na pribor ili na bilo koji zamenljivi element koji ne zahteva otvaranje obuhvaćenog uređaja.

• Tehničke promene ili popravke koje ste vi izvršili.

• Oštećenja do kojih dolazi tokom instalacije ili sklapanja obuhvaćenog uređaja ili ako se sklapanje vrši u servisu za popravku.

• Nepoštovanje ili pogrešna primena TOSHIBA dokumenata i uputstava za upotrebu.

• Gubici pri radu i sva nematerijalna oštećenja,posledična ili ne, na obuhvaćenom uređaju.

• Zemljotresi, plimski talasi, erupcije, poplave i izlivanje vodene mase, uključujući reke.

• Građanski rat, međudržavni rat, oštećenja usled direktnih ili indirektnih efekata eksplozije, emitovanja toplote ili zračenja iz transmutacije jezgara atoma ili radioaktivnost i efekti radijacije izazvane veštačkim ubrzanjem čestica.

• Oštećenja koja potiču od zadržavanja, rekvizicije, konfiskovanja, embarga, pridruživanja ili uništavanja po naredbi vlade ili javnog nadležnog organa.

• Promotivna ponuda ne uključuje sledeće: Instalaciju i konfiguraciju operativnog sistema i drugih softverskih programa i druge konfiguracije, intervencije na licu mesta, rešenja koje uključuju mogućnost povezivanja ili kompatibilnost sa drugom opremom, rešavanje problema na mreži računara i spasavanje softverskih programa i softverskih paketa koji su postojali na čvrstom disku.

• Iz promotivne ponude izuzeti su obuhvaćeni uređaji koji nisu deo ručnog prtljaga prilikom vazdušnog, vodenog ili kopnenog prevoza i koji nisu pod direktnim i trenutnim nadzorom od strane vas ili osobe koja je za to zadužena.

• Oštećenja usled neispravnog pakovanja tokom transporta obuhvaćenog uređaja.

• Oštećenja koja pokriva osiguranje.

Dodatna ograničenja i isključivanja usluge za spasavanje podataka

• Spasavanje podataka se ne primenjuje ako je do otkazivanja laptop računara ili komponente došlo usled manipulacije, održavanja ili popravke koje je izvršila osoba koja nije ovlašćeni Toshiba prodavac ili ovlašćeni dobavljač usluga ili u slučaju da su oznake ili serijski brojevi laptop računara ili komponente izmenjeni/nečitki. Ova usluga spasavanja podataka ne obuhvata spasavanje ili vraćanje softverskih programa u prethodno stanje. Toshiba ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak profita ili bilo kakav posledični gubitak, gubitak podataka, gubitak softvera ili troškove ponovne konfiguracije softvera.

• Pošto su mediji ili podaci možda već oštećeni, morate da se odreknete bilo kakvog prava da zahtevate nadoknadu za vrednost navedenih stavki. Zbog toga Toshiba ili dobavljači neće snositi nikakvu odgovornost za dodatna oštećenja koja date stavke mogu pretrpeti kao rezultat pokušaja da se podaci spase i sačuvaju na novom uređaju.

• Preduzeće Toshiba ili njegovi dobavljači ne snose odgovornost ni za kakvu štetu koju mediji ili podaci mogu pretrpeti tokom isporuke ili transporta. Prihvatate da bi radnje trebalo usmeriti prema prenosiocu.

• Spasavanje podataka pokriva samo troškove delova i rada i ne primenjuje se na kvarove ili oštećenja izazvana ekstremnim uslovima, neispravnom upotrebom, transportom, habanjem, virusima, upotrebom komponenti ili softvera koje ne proizvodi Toshiba, izmenama, adaptacijom, nepravilnom instalacijom, nepravilnim održavanjem, ispravkama softvera ili nemarom. Ukoliko je popravka laptop računara u vezi sa uzrokom koji nije pokriven ovom uslugom, Toshiba zadržava pravo da naplati delove, rad i troškove.

Bez garancije/izuzeća odgovornosti za spasavanje podataka

• Preduzeće Toshiba ili njegovi dobavljači usluga ne daju nikakvu garanciju, izričitu ni impliciranu. Preduzeće Toshiba ili njegovi dobavljači usluga ne mogu snositi odgovornost u slučaju bilo kakvog gubitka podataka, prihoda ili profita odnosno za bilo kakve posebne, slučajne ili posledične štete, što, bez ograničenja, podrazumeva gubitak podataka tokom prenosa preduzeću Toshiba ili njegovim dobavljačima usluga ili njihovog vraćanja vama. Svesni ste mogućih rizika od oštećenja podataka u vezi sa ovom uslugom spasavanja podataka, što, bez ograničenja, podrazumeva rizike od uništenja ili nemogućnosti spasavanja podataka ili nepreciznog/nepotpunog spasavanja podataka. Preduzeće Toshiba ili njegovi dobavljači usluga ne mogu se smatrati odgovornima u slučaju takvog oštećenja.

Opšta isključivanja i odredbe

• Prijave koje ne sadrže zahtevane informacije ili prijave za koje potrebni dokumenti nisu obezbeđeni u roku od 7 dana mogu da budu odbijene.

• Incidenti koji nisu prijavljeni u roku od 72 časa mogu da budu odbijeni.

• Ova promotivna ponuda nije otvorena za entitete, organizacije i osobe koje su na raznim crnim listama koje objavljuju Savet Bezbednosti Ujedinjenih Nacija, Evropska Unija, Sjedinjene Američke Države, Japan i Švajcarska.

• Imajte u vidu da je prijave moguće podneti samo u najbližem ovlašćenom servisu. Da biste saznali gde možete da prosledite prijavu, posetite lokaciju www.nomatterwhatguarantee.com. Prijave poslate na adrese preduzeća Toshiba neće se uzimati u obzir.

• Toshiba zadržava pravo provere i dodatne istrage za zahteve koji obuhvataju više od dva uređaja.

Toshiba zadržava pravo da prekine ovu promotivnu ponudu uz najavu 14 dana pre završetka ponude. Toshiba dalje zadržava pravo da vas isključi iz promotivne ponude ukoliko otkrije neku nepravilnost sa vašom registracijom i/ili prijavom.

Pravni lek nije na raspolaganju.