Call centar 0700 330 330 Pravna lica011/78 56 777  WIN ( 946) 066 890 11 77

Korisnost i potrošnja
električne energije

Koeficijent korisnog dejstva konvektora Noirot je 99%. Ovaj procenat se ogleda u mnogim prednostima pa će neke od najvažnijih biti prikazane ovim testom. Po mnogima najvažnija prednost se ogleda u potrošnji električne energije, koja je kod konvektora Noirot manja do 50% u odnosu na ostale i to zbog jedinstvene izrade i načina rada što je patentirano i zaštićeno na svetskom nivou

Postizanje radne temperature

Konvektori Noirot postižu radnu temperaturu i rade punom snagom u roku od samo 75 sekundi. Navedeno rezultira uštedom električne energije, uštedom vremena, bržim postizanjem udobnostii postizanjem najravnomernije temperature.

Efektivna raspodela toplote

Jedinstveno i patentirano grejno telo i sam način izrade konvektora Noirot omogućava najravnomerniju raspodelu toplote u prostoriji.Konvektori Noirot ne greju u samo jednom smeru, a ni sami sebe pa ne omogućavaju toplotnu razliku u određenim delovima prostorije ili temperaturnu razliku između poda i pIafona.Sam dizajn i način grejanja konvektora Noirot omogućava najravnomerniju raspodelu temperature u celoj prostoriji i pružaju najveću moguću udobnost.

Bešuman rad

Zahvaljujući ekskluzivnom grejnom elementu, unutar konvektora Noirot, postiže se jedinstveni ekspanziono kontrakcioni koeficijent.Navedeno se rezultira u potpunosti nečujnim radom konvektora za šta se daje doživotna garancija.

Otpornost na vlagu

Konvektori Noirot imaju IP24 zaštitu što znači da su otporni na vlagu pa ih je moguće instalirati gde želite.Ne postoji mogućnost strujnog udara, zapaljenja niti bilo kog oblika prodora električne energije. U slučaju da, na primer, padne peškir na konvektor sigurnosni termostat prepoznaje potencijalnu opasnost(termostat senzorski prepoznaje da radijator ne radi punim kapacitetom i da dolazi do povrata toplote u kućište) pa isključuje konvektor. Kada se potencijalna opasnost (ovog puta peškir) ukloni dolazi do ponovnog uključenja i rada.

Sigurnost

Temperatura samog grejnog tela iznosi 60C, što znači da se isključuje bilo kakva opasnost od opekotina i zapaljenja.

Udobnost

Jedinstven grejni element i način rada konvektora Noirot rezultira time da ne dolazi do isušivanja vazduha, potrošnje kiseonika ili sagorevanja prašine. Grejanje navedenim radijatorima predstavlja najzdraviji i najudobniji oblik življenja.

Dugovečnost

Vek upotrebe konvektora Noirot duži je od 25 godina. Uz navedeno daje se i 10 godina garancije na celokupan proizvod kao i doživotna garancija na nečujan rad.

Rad bez nadzora

Sve navedene karakteristike konvektora Noirot omogućavaju rad bez nadzora (npr. ne morate isključivati konvektore pri dužem odsustvovanju iz kuće ili stana) što znači da ne morate brinuti o bilo kakvim opasnostima koje su u potpunosti isključene.

10. Mogućnost centralnog upravljanja

Svi konvektori Noirot (osim Spot modela) imaju mogućnost povezivanja u centralni sistem električnog grejanja što Vam pruža dodatnu mogućnost uštede, kontrole i određivanja nivoa udobnosti za svaku pojedinu prostoriju kada, kako i gde Vi to želite.

 

loading mask